FANDOM


Sigismund Nicolaus von Auersperg († 1581) byl německý šlechtic, pán na Burgstallu, pocházející z rodu Auerspergů.

Pocházel z Vollrathovy linie rodu von Auersperg. Roku 1573 ho římský císař Maxmilián II. Habsburský povýšil do rakouského panského stavu.

Zdroje Editovat

  • ŽUPANIČ, Jan; STELLNER, František. Encyklopedie knížecích rodů Zemí Koruny české. Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 340 s. ISBN 80-86493-00-8. s. 17.