FANDOM


Joseph Chamberlain byl britský politik, vůdce pravého křídla britské Liberální strany.

Byl zastáncem britského sblížení s Německem a proti snahám Irů o samostatný stát. Jako ministr kolonií prosazoval koloniální expanzi Velké Británie.